İlkelerimiz

Academia China

Kendi değerlerini kaybetmeden, dünya değerlerini kendi potasında eritmeyi

Güvenirliğin ön şartının şeffaflık olduğunu

Akademik etik ve kaliteden ödün vermeden, ülkelerin hassasiyetlerine dikkat etmeye çalışmayı

Kültür, yaşayış ve inanç gibi unsurlardaki farkları gözeterek, önyargısız, tarafsız ve güvenilir bilgi sunmayı

Kolektif şuuru esas almakla birlikte bireylerin kendisini geliştirmesine saygı duymayı

Ortak noktalar üzerinde buluşmayı

Günümüz dünyasının ihtiyacı olan bir diyalog ortamını oluşturmanın önemini vurgulamayı ilke edinmiştir.