Misyon & Vizyon

Academia China, özelde Çin, genelde ise Asya-Pasifik üzerine akademik  araştırmalar yapan bağımsız bir düşünce grubudur. Asya-Pasifik bölgesinin siyasi ve ekonomik alanda öneminin artması ile birlikte, Türkiye’nin bu bölgeye yönelik yeni bir vizyon oluşturması amacıyla kurulmuştur.

Bu çerçevede hedefi,bölgede yükselen bir güç olan Çin hakkında gerekli, nitelikli ve objektif bilgiyi sunmaya çalışmaktır. Aynı zamanda Çin üzerine araştırmalar yaparak Türkiye akademi camiasına siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel fikrî altyapılar oluşturmaktır. Academia China, böylece bölge hakkındaki mevcut olan eksik ve yanlış bilgilerin giderilmesi ile yeni fikirlerin ortaya konmasına yardımcı olmayı amaçlar.

Academia China, Çin üzerine yapacağı araştırmalar ile Türkiye perspektifini oluşturarak bu alanda nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi önemli bir vazife olarak görür. Yapılan araştırmaları görsel-yazılı medya ve organizasyonlar aracılığıyla sunarak iki ülke akademik çevrelerinin birbirini tanımasına katkıda bulunur.