18 maddede Çin’deki hukuk reformu

0
223 views

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi “tüm alanlarda kapsamlı bir şekilde hukuk devleti oluşturma”ya yönelik kararında ülke adına önemli değişiklikler içeren “hukuk reformu”nun sınırlarını açıkladı. İşte Ulusal Halk Kongresi’nin gözüyle 18 maddede hukuk reformu:

1)       “Hukuk” bir hukuk devletinin en önemli materyalidir, iyi hukuk kuralı ise hukuk yönetiminin ön koşuludur.

2)      “Hukuk devlet içindir” fikrini gerçekleştirmek için “anayasa, hukuk devletinin en önemli parçasıdır” görüşünü benimsemek gerekir, ayrıca hukuk içerisinde idarenin en önemli koşulu anayasaya uygun idaredir. bu yüzden tüm idari organların icraatlarında “anayasaya uygunluk” esas alınacak, anayasaya aykırılı fiiller engellenecektir.

3)      Kayıt sistemi geliştirilip güçlendirilecek, kural içeren belgeler kayıtlara geçirip kontrol edilecek, anayasaya aykırı kurallar değiştirilecek veyahut iptal edilecek, yerel idarelerin yasama faalliyetleri içeren belgeleri direkt olarak ilan etmeleri yasaklanacak.

4)      Her senenin 4 Aralık günü “Anayasa Günü” olarak kutlanacak.

5)      Anayasa üzerine yemin etme sistemi oluşturulacak, yerelden merkeze tüm halk meclislerine seçilen ve ülkenin çeşitli idari organlarına getirilen kişiler kamuya açık bir şekilde anayasa üzerine yemin edecek.

6)      Yasama faaliyetleri kapsamındaki büyük sistem değişiklikleri ve yeni politikalar, parti merkez yönetimiyle istişare edilip karara bağlanacak.

7)      Ülkenin çeşitli idari organlarıyla alakalı olarak düzenlenecek hukuki kurallarda bu organların arasında oluşabilecek çakışmalarda, üçüncü taraflara bu yasama faaliyetleri kapsamında danışılacak ve her kesimin görüşleri dikkatle ele alınacak, ortak akılla karar verilecek.

8)      Yerel yönetimlerin yasama yetkilerinin sınırları ve alanları kesinleştirilecek, aynı zaman her şehire hukuk kuralları içerisinde yasama yetkisi verilecek.

9)      Üçüncü tarafların vekaleti ile ilgili kanunların taslakların oluşturulması için gerekli araştırmalar yapılacak.

10)  Kanun taslaklarının prosedürleri düzeltilecek ve önemli kanunlar ayrı bir şekilde çıkartılabilecek.

11)  Devlet, şirketleri, vatandaşların bireysel mülkiyet hakkını ve bireysel girişimciliği koruyacak, şirketler ve bireylerin kar ve zararına karışılmayacak ve şirketler hiçbir (kuruluşlar tarafından) şekilde hukuk dışı isteklere tabi tutulamayacak.

12)  Ekonomik Pazar için hukuki sistem oluşturulacak, bunun için de tüm ihtiyaçları kapsayan bir “Medeni Kanun” yapılacak.

13)  Rüşvet ve yolsuzluğu önlemek için hukuki altyapı güçlendirilecek ve bu suçların engellenmesi adına mülkiyet hakları ve faydalanma hakkı genişletilecek.

14)  Devlet şeref madalyası ve onur ödülü için ayrıca bir kanun çıkartılacak ve devlete katkısı olan insanlar ödüllendirilecek.

15)  İnternet güvenliği ve bilgi hizmetleri için geliştirme yapılacak, sosyal medya kontrolü adına yasal düzenlemeler yapılacak.

16)  Yeni çevre düzenleme kanunu çıkartılacak

17)  Ülkenin güvenliğini kontrol etmek ve bu bilinci oluşturmak için, ivedi şekilde kanunlar düzenlenecek ve terörist faaliyetleri engellemek ve kamusal güvenliği sağlamak adına yeni güvenlik kanunları çıkartılacak.

18)  Yasama ve karar alma mekanizmaları reformları gerçekleştirilecek ve bu alanlarda büyük reformlar yapılacak, yasama organı reformlar hususunda aktif olacak ve toplumun ekonomik kalkınmasını da ele alacak.

Çin medyasında çıkan haberlere göre, Çin Ulusal Halk Kongresi, alınan bu kararların ivedi bir şekilde yürürlüğe girmesi için gerekli mekanizmaların hızla işletileceğini blldirdi. Ayrıca, tüm ülkede “hukuk devleti” anlayışının yerleşmesi ve halka anlatılması için çalışmalara başlandı. İdari makamların alınan bu kararları ciddiyetle uygulayacağı vurgulanırken, Çin Komünist Partisi lideri ve Devlet Başkanı Xi Jinping’in de süreci aktif bir şekilde takip edeceği belirtildi.